Beleggingsvormen [2022] Dit zijn de keuzes

Veel mensen kiezen ervoor om hun geld te beleggen, maar ze weten niet waar ze moeten beginnen. Hier is een korte gids met de meest populaire beleggingsvormen.
Beleggingsvormen

Beleggingen zijn er in vele soorten en maten. In dit artikel behandelen we de meest voorkomende beleggingsvormen, zodat u een beter idee krijgt van wat voor u geschikt kan zijn. Lees verder voor meer informatie over aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, investeren in vastgoed en meer.

Welke beleggingsvormen zijn er?

Beleggingsvormen zijn de verschillende manieren die u kunt kiezen om uw geld te beleggen. Beleggen is geld investeren met de verwachting dat je belegde geld toeneemt. Er zijn veel verschillende soorten beleggingsvormen, elk met zijn eigen risico’s en beloningen. Het is belangrijk dat u de verschillende soorten beleggingen begrijpt voordat u beslist welke voor u geschikt zijn.

Enkele populaire beleggingsvormen zijn:

Elk van deze beleggingsvormen heeft verschillende kenmerken, waardoor ze meer of minder geschikt zijn voor verschillende soorten beleggers. Zo worden aandelen vaak als riskanter beschouwd dan obligaties. Aandelen kunnen een hoger rendement opleveren, maar u kunt ook meer geld verliezen.

U kunt ook beleggen in derivaten. Opties, futures, turbo’s en CFD’s zijn allemaal soorten derivaten. Derivaten zijn een soort contracten die gebruikt worden om risico’s af te dekken door te beleggen in de prijsbeweging van een onderliggend product. U bezit bijvoorbeeld geen aandeel of grondstof, maar draagt bij aan de prijsschommeling van dat onderliggende goed.

Er zijn nog twee extra soorten beleggingen die tegenwoordig aan populariteit winnen, naast beleggen in bedrijven, grondstoffen of derivaten. Dit zijn:

Dit zijn maar een paar van de vele verschillende soorten beleggingen die er zijn. In dit artikel gaan wij dieper in op elk type, zodat u een beter inzicht krijgt in de keuzemogelijkheden die u hebt. Bent u nog op zoek naar meer informatie? Neem een kijkje in onze kennisbank om nog meer te weten te komen over beleggen of over een specifiek beleggingsproduct.

8.8
Beleggingsvormen [2022] Dit zijn de keuzes

eToro – CFD- & aandelenbroker #1 voor beginners

eToro komt als beste broker voor beginnende beleggers uit onze test.
$100.000 virtueel Bezoeken eToro review

68% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Obligaties

Obligaties zijn een soort schuldbelegging. Wanneer u een obligatie koopt, leent u geld aan de emittent, die een bedrijf, regering of gemeente kan zijn. In ruil voor het lenen van het geld betaalt de emittent u rente, en aan het eind van de looptijd van de obligatie krijgt u uw hoofdsom terug.

Er zijn veel verschillende soorten obligaties, met verschillende looptijden en rentes. Bedrijfsobligaties hebben bijvoorbeeld meestal een hogere rente dan staatsobligaties. Obligaties kunnen kortlopend (één jaar of minder), middellanglopend (één tot tien jaar), of langlopend (meer dan tien jaar) zijn.

Obligaties worden over het algemeen als minder riskant beschouwd dan aandelen, maar zij bieden ook een lager potentieel rendement. Als belegger moet u de voor- en nadelen van elk type belegging afwegen voordat u beslist wat voor u de juiste is.

Aandelen

Aandelen kopen is een van de meest populaire vormen van beleggen. Wanneer u aandelen koopt, wordt u aandeelhouder van een bedrijf. Als aandeelhouder heeft u recht op de activa en de inkomsten van het bedrijf.

Als het bedrijf het goed doet, zal de koers stijgen en kunt u geld verdienen door uw aandelen te verkopen voor meer dan u ervoor betaald hebt. Aandelen zijn echter ook riskant, omdat hun koers zowel kan dalen als stijgen. Als een bedrijf in financiële moeilijkheden komt, kan de koers instorten en kunt u uw inleg verliezen.

Grondstoffen

Grondstoffen zijn een fysiek goed dat als grondstof voor de productie van andere goederen of diensten wordt gebruikt. Enkele voorbeelden van grondstoffen zijn metalen, olie, tarwe en maïs. Het kunnen ook kostbare voorwerpen zijn, zoals diamanten en goud.

Beleggen in grondstoffen kan rechtstreeks via grondstoffenfutures, of indirect via grondstoffen ETF’s en beleggingsfondsen. Grondstoffen kunnen volatiel en riskant zijn, maar zij kunnen ook een hoog rendement opleveren. Weet dat beleggen altijd met risico’s komt. U kunt uw inleg verliezen.

Bent u benieuwd waar u in fysieke edelmetalen, zoals goud, kunt beleggen? Bekijk dan eens GoldRepublic. Een partij die goed uit onze test is gekomen om fysiek edelmetaal te kopen.

8
Beleggingsvormen [2022] Dit zijn de keuzes

GoldRepublic – Fysiek edelmetaal Edelmetaal

GoldRepublic is een fantastische optie voor personen die in fysiek goud, zilver en platina willen beleggen.

Beleggen kent risico’s. U kunt uw inleg verliezen.

Vastgoed

Investeren in vastgoed houdt in de aankoop, de eigendom en het beheer van vastgoed, zoals grond en gebouwen. Vastgoed kan een zeer winstgevende investering zijn, maar het is ook riskant. De waarde van vastgoed kan stijgen of dalen, afhankelijk van de economische omstandigheden.

Investeren in vastgoed vereist veel geld en deskundigheid. Als u erover denkt om in vastgoed te investeren, moet u uw onderzoek doen en professioneel advies inwinnen voordat u een beslissing neemt.

Spaarrekening

Een spaarrekening is een soort bankrekening waarop u geld kunt storten en rente op kunt krijgen. Spaarrekeningen zijn een veilige en gemakkelijke manier om geld te sparen, maar zij hebben meestal lage rente.

Als u op zoek bent naar een veilige plaats om uw geld te sparen, kan een spaarrekening een goede optie voor u zijn. Als u echter op zoek bent naar een belegging met een hoger potentieel rendement, kunt u misschien beter andere opties overwegen.

Beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen zijn een vorm van collectieve belegging. Beleggingsfondsen brengen geld van veel verschillende beleggers samen en gebruiken dat geld dan om een portefeuille van beleggingen te kopen, zoals aandelen, obligaties of grondstoffen. De beheerders van beleggingsfondsen kiezen de beleggingen en beheren het fonds namens de beleggers.

Er zijn veel verschillende soorten beleggingsfondsen, zoals indexfondsen, exchange-traded funds (ETF’s), beleggingsfondsen en hedgefondsen. Beleggingsfondsen kunnen actief of passief beheerd worden. Actief beheerde beleggingsfondsen worden beheerd door een team van professionele fondsbeheerders die de markt proberen te verslaan. Passief beheerde beleggingsfondsen volgen een index, zoals de S&P500, en proberen zo dicht mogelijk bij een bepaalde index te blijven.

Beleggingsfondsen bieden diversificatie en professioneel beheer, maar er zijn ook kosten aan verbonden. Voordat u in een beleggingsfonds belegt, moet u zorgvuldig de beleggingsdoelstellingen, risico’s, kosten en uitgaven van het fonds bekijken. U vindt deze informatie in het prospectus van het fonds.

Aandelenfondsen

Een gemeenschappelijk aandelenfonds is een beleggingsvorm waarbij geld van veel beleggers wordt samengevoegd om aandelen te kopen. Beleggingsbeheerders gebruiken het geld om aandelen van verschillende bedrijven te kopen. Dit kunnen kleine, middelgrote of grote bedrijven zijn, en het kunnen binnenlandse of buitenlandse bedrijven zijn. Het doel is dividenden te ontvangen van de bedrijven en de aandelen te verkopen tegen een hogere prijs dan wat ervoor werd betaald.

Obligatiefondsen

Obligatiefondsen zijn een beleggingsvorm waarbij u uw geld kunt poolen met andere beleggers om obligaties te kopen. Obligaties zijn in wezen leningen die bedrijven of overheden verstrekken aan beleggers, en de obligatiehouders ontvangen rentebetalingen voor het lenen van hun geld.

Obligatiefondsen kunnen een goede keuze zijn voor beleggers die regelmatig inkomsten uit hun beleggingen willen ontvangen, aangezien de meeste obligatiefondsen op maand- of kwartaalbasis dividenden uitkeren. Bovendien zijn obligatiefondsen doorgaans minder volatiel dan aandelenfondsen, dit betekent dat ze meer stabiliteit kunnen bieden voor een beleggingsportefeuille.

Het is echter belangrijk om te onthouden dat obligaties nog steeds risico’s inhouden – als de emittent van de obligatie in gebreke blijft met zijn lening, kunnen de obligatiehouders hun investering geheel of gedeeltelijk verliezen. Daarom het is belangrijk om een obligatiefonds te onderzoeken alvorens te beleggen.

Mixfondsen

Mixfondsen, ook bekend als asset allocatie of gebalanceerde fondsen, zijn een type belegging waarbij uw geld wordt gespreid over verschillende activaklassen. Dit betekent dat u in plaats van al uw geld in één specifiek aandeel of obligatie te beleggen, belegt in een mix van activa zoals aandelen, obligaties en contanten.

Het doel van beleggen in een mixfonds is om het risico te minimaliseren en toch groeipotentieel te bieden. Door uw belegging te diversifiëren, loopt u minder kans op grote verliezen als één specifieke activaklasse een neergang meemaakt. Als bijvoorbeeld de aandelenmarkt instort, hebt u nog steeds wat geld in obligaties en contanten die kans hebben om minder door de crash getroffen te zijn.

Vastgoedbevaks (Real Estate Investment Trusts – REIT’s)

Een Real Estate Investment trust (REIT) is een onderneming die inkomstengenererend vastgoed bezit, exploiteert of financiert. REIT’s bezitten een portefeuille van eigendommen, zoals kantoorgebouwen, appartementen, pakhuizen, winkelcentra of hotels. REIT’s worden op grote beurzen verhandeld en moeten ten minste 90% van hun belastbare inkomsten in de vorm van dividenden aan de aandeelhouders uitkeren.

REIT’s bieden beleggers een manier om in vastgoed te investeren zonder de rompslomp van het kopen, beheren en financieren van eigendommen. Voor REIT’s gelden speciale belastingregels die hen in staat stellen inkomsten en vermogenswinsten aan de aandeelhouders door te geven.

Opties

Opties zijn een soort derivatencontract dat de houder het recht geeft, maar niet de verplichting, om een onderliggend actief tegen een bepaalde prijs op of vóór een bepaalde datum te kopen of te verkopen. Opties worden verhandeld op beurzen zoals de Chicago Board Options Exchange (CBOE) en worden gekocht en verkocht via makelaars-handelaars.

Er zijn twee soorten opties: call-opties en put-opties. Call-opties geven de houder het recht om de onderliggende waarde te kopen, terwijl put-opties de houder het recht geven om de onderliggende waarde te verkopen.

Opties zijn contracten die geschreven worden door investeringsbanken en andere financiële instellingen. Investeringsbanken treden op als tussenpersoon tussen kopers en verkopers van optiecontracten. Investeringsbanken vragen een vergoeding voor hun diensten.

Opties zijn riskant omdat het derivatencontracten zijn. Derivatencontracten zijn gebaseerd op de waarde van een ander activum, zoals een aandeel, obligatie of grondstof. De waarde van een optiecontract kan snel veranderen en wordt beïnvloed door veranderingen in het onderliggende activum.

Investeringsbanken gebruiken opties om zich tegen risico’s in te dekken. Indien een investeringsbank bijvoorbeeld een aandelenportefeuille bezit, kan zij put-opties kopen om zich tegen een waardedaling van de aandelen te beschermen.

Investeringsbanken kunnen opties ook gebruiken om te speculeren op de richting van de markt. Als een investeringsbank bijvoorbeeld denkt dat de beurs zal stijgen, kan zij call-opties kopen. Als de beurs stijgt, zal de bank winst maken op haar optiecontracten. Als de beurs daalt, zal de bank geld verliezen op haar optiecontracten.

8.5
Beleggingsvormen [2022] Dit zijn de keuzes

DEGIRO Aandelenbroker

DEGIRO is een Nederlandse broker waar u met iDeal kunt betalen.

Beleggen gaat gepaard met risico’s. U kunt uw inleg verliezen. Wij adviseren u om enkel in financiële instrumenten te beleggen die aansluiten bij uw kennis en ervaring.

Futures (long en short)

Futures zijn termijncontracten, waarbij een koper en verkopen vooraf een prijs en tijdstip vastgesteld hebben waartegen een onderliggend financieel product wordt geleverd. Futures worden verhandeld op beurzen zoals de Chicago Mercantile Exchange (CME) en worden gekocht en verkocht via makelaars-handelaars. Een future is een derivaat.

Er zijn twee soorten futures: long en short.

Future long

De houder van een long contract is optimistisch over de onderliggende waarde en verwacht dat de prijs zal stijgen.

Future short

De houder van een short contract is bearish op de onderliggende waarde en verwacht dat de prijs zal dalen.

Een voorbeeld van hoe iemand een futurecontract zou kunnen gebruiken is als hij een stijging van de goudprijs verwacht en zich tegen een daling wil beschermen. Hij zou een goudfuture kunnen kopen, die hem het recht geeft goud te kopen tegen een bepaalde prijs op of vóór een bepaalde datum. Als de goudprijs daalt, kunnen zij hun contract met winst verkopen. Stijgt de goudprijs, dan kunnen zij hun optie uitoefenen en goud kopen tegen de vastgestelde prijs.

Turbo’s (long en short)

Turbo’s zijn een betrekkelijk nieuwe beleggingsvorm waarbij snel belegd wordt in aandelen, obligaties, grondstoffen en valuta’s. Turbo’s worden gekocht en verkocht via brokers die de belegger de mogelijkheid bieden om met een hefboom te beleggen.

Er zijn twee soorten turbo’s: long en short.

Turbo’s long

De houder van een long turbo is optimistisch over de onderliggende waarde en verwacht dat de koers zal stijgen.

Turbo’s short

De houder van een short turbo is bearish over de onderliggende waarde en verwacht dat de koers zal dalen.


ETF’s

Een ETF is een soort beleggingsfonds dat een index of een korf van activa volgt. ETF’s worden op de beurs verhandeld, net als aandelen. ETF’s hebben gewoonlijk lagere kosten dan actief beheerde beleggingsfondsen.

Indexfondsen en ETF’s lijken in veel opzichten op elkaar, maar er zijn enkele belangrijke verschillen. Indexfondsen worden meestal passief beheerd, terwijl ETF’s actief beheerd kunnen worden. Wanneer u beslist of u in een ETF of een indexfonds wilt beleggen, moet u uw beleggingsdoelstellingen, tijdshorizon en risicotolerantie in overweging nemen. U moet ook de kosten van elk type belegging vergelijken voordat u een beslissing neemt.

CFD’s

CFD staat voor Contract For Difference, en is een soort derivatencontract. Een CFD is een overeenkomst tussen twee partijen om het verschil in de waarde van een activum te ruilen vanaf het moment dat het contract wordt gesloten tot het moment dat het afloopt.

CFD’s worden verhandeld op beurzen zoals de London Stock Exchange (LSE) en worden gekocht en verkocht via brokers, zoals Plus500.

Een CFD is een hefboomproduct, wat betekent dat u slechts een kleine storting hoeft te doen om een positie te openen. Hierdoor kunt u met een klein kapitaal een groot deel van de onderliggende waarde controleren. De hefboom vergroot echter ook uw verliezen, dus u moet alleen handelen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen.

Wanneer u in CFD’s handelt, moet u rekening houden met uw beleggingsdoelstellingen, uw tijdshorizon en uw risicotolerantie. U moet ook de kosten van elk type belegging vergelijken voordat u een beslissing neemt.

8.1
Plus500 review box

Plus500 – Gratis Demo Account CFD broker

Plus500 komt als meest gebruiksvriendelijke
platform uit onze test.
€40.000 virtueel Bezoeken Plus500 review

86% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Cryptocurrency

Cryptocurrency is een digitale of virtuele valuta die cryptografie gebruikt voor de beveiliging. Cryptocurrencies zijn gedecentraliseerd en staan niet onder controle van een regering of een financiële instelling. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, en Monero zijn enkele voorbeelden van cryptocurrencies.

Cryptocurrencies zijn volatiel en riskant, maar ze kunnen ook hoge rendementen opleveren. Als u overweegt om in cryptocurrency’s te investeren, raden wij aan om eerst uw onderzoek te doen voordat u een beslissing neemt.

8.4
Beleggingsvormen [2022] Dit zijn de keuzes

Bitvavo Crypto Exchange Crypto exchange

Bitvavo is de grootste Nederlandse crypto broker.
Let op: U kunt alleen in crypto handelen.
€1.000 commissievrij bezoeken Bitvavo review

Beleggen in digitale instrumenten gaat gepaard met een hoog risico. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Forex

De valutamarkt, ook bekend als Forex, is de grootste financiële markt ter wereld. De forexmarkt is de plaats waar valuta’s worden verhandeld. Valuta’s worden tegen elkaar verhandeld in paren, zoals EUR/USD of USD/JPY. De forexmarkt is 24 uur per dag en 5 dagen per week open. Dit maakt het een ideale markt voor handelaars die een voltijdse baan of andere verplichtingen hebben.

Begin met beleggen

Wilt u beginnen met beleggen, maar heeft u nog geen broker uitgekozen? Lees onze reviews en vind de beste brokers die bij u passen. Test een aantal demo accounts voordat u beslist welke broker het beste voor u is.

Tim Meijer

Reviews

© 2022 – Hulpmetbeleggen.nl

 

Risico waarschuwingCookiesPrivacybeleidDisclaimer

 

 

Tussen 56% en 89% van de retailbeleggers verliest geld met de handel in CFD’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s werken en of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Hulp met beleggen
Logo