Veilige beleggingen: 10 tips voor veilig beleggen

Wilt u uw geld beleggen op een manier waarbij u zo min mogelijk risico loopt? Bekijk dan deze 10 tips voor veilig beleggen!
Veilige beleggingen

Als het om veilige beleggingen gaat, bestaat er niet zoiets als een gegarandeerd rendement. Er zijn echter bepaalde beleggingsstrategieën en -producten die u kunnen helpen om het risico tot een minimum te beperken, terwijl ze toch groeimogelijkheden bieden. In dit artikel delen wij 10 tips voor veilige beleggingen.

Wat zijn veilige beleggingen?

Bij veilig beleggen gaat het erom het risico zo klein mogelijk te houden en toch een rendement op uw belegging te behalen. Het omvat vaak beleggingen in activa die minder volatiel zijn, zoals obligaties. Veilige beleggingen hebben meestal een lager rendement dan agressievere beleggingen, maar zij bieden ook betere bescherming tegen neerwaartse risico’s tijdens marktdalingen.

Veilige beleggingen hebben gewoonlijk drie hoofdkenmerken: laag risico, stabiliteit, en bescheiden rendement. Staatsobligaties worden bijvoorbeeld als veilige beleggingen beschouwd omdat zij gedekt zijn door het volle vertrouwen en krediet van de uitgevende regering. Ook bedrijfsobligaties die door grote en gevestigde bedrijven worden uitgegeven, worden over het algemeen als veilige beleggingen beschouwd.

Waarom zijn veilige beleggingen belangrijk?

Veilig beleggen is belangrijk omdat het u in staat stelt het risico tot verlies zo klein mogelijk te houden. Hoewel er geen garantie is dat een belegging het beter zal doen dan de aandelenmarkt, bieden veilige beleggingen over het algemeen stabiliteit en gemoedsrust tijdens perioden van marktvolatiliteit.

Bijvoorbeeld, als u €1.000 belegt in een veilige belegging die gemiddeld 5% per jaar rendement oplevert, zal uw belegging na één jaar €1.050 waard zijn. Als u de opbrengst herbelegt en 5% per jaar blijft verdienen, zal uw belegging na twee jaar €1.102,50 waard zijn. Het samengestelde effect van de rente op uw oorspronkelijke belegging plus de herbelegde inkomsten kan u helpen uw geld in de loop van de tijd te laten groeien op een langzame maar stabiele manier.

Aandelen zijn vaak meer volatiel en dus een meer riskante belegging omdat hun waarde in de loop van de tijd sterk kan schommelen. Als u €1.000 investeert in een volatiele aandeel dat de helft van zijn waarde verliest, is uw investering nu €500 waard. U zou de waarde van het aandeel minimaal moeten verdubbelen om weer kostendekkend te zijn. En als dat niet gebeurt, heeft u geld verloren.

8.8
Veilige beleggingen: 10 tips voor veilig beleggen

eToro – CFD- & aandelenbroker #1 voor beginners

eToro komt als beste broker voor beginnende beleggers uit onze test.
$100.000 virtueel Bezoeken eToro review

68% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Tip 1: Veilig beleggen begint met een plan

De eerste stap naar veilig beleggen is het opstellen van een plan. Dit plan moet uw beleggingsdoelstellingen, risicotolerantie en tijdshorizon omvatten. Uw beleggingsdoelstellingen moeten realistisch en haalbaar zijn, en zij moeten in overeenstemming zijn met uw algemene financiële doelstellingen. Als u bijvoorbeeld spaart voor uw pensioen, zult u zo willen beleggen dat u tijdens uw pensioen een inkomen hebt.

Uw risicotolerantie is de hoeveelheid risico die u bereid bent te nemen om uw beleggingsdoelen te bereiken. Veilige beleggingen zijn over het algemeen minder volatiel dan risicovolle beleggingen, en bieden dus misschien niet hetzelfde groeipotentieel. Ze hebben echter ook meestal een lager neerwaarts risico, wat betekent dat u minder kans hebt om geld te verliezen in een dalende markt.

Uw tijdshorizon is de de tijd die u hebt om te beleggen. Veilige beleggingen hebben meestal een langere tijdshorizon dan risicovolle beleggingen, omdat zij tijd nodig hebben om de schommelingen op de markten te doorstaan. Als u belegt voor uw pensioen, kan uw tijdshorizon 20 jaar of meer zijn.

Een plan maken is de eerste stap naar veilig beleggen, maar het is ook belangrijk om uw plan te herzien en bij te werken als uw omstandigheden veranderen. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn uw beleggingsmix aan te passen naarmate uw pensioen nadert.

Tip 2: Kies een beleggingsvorm die bij u past

Er zijn veel verschillende soorten beleggingen, en elke soort heeft zijn eigen risico-rendementsprofiel. Veilige beleggingen hebben meestal een lager risico en rendement, terwijl risicovolle beleggingen hogere risico’s kunnen hebben, maar ook een hoger rendement kunnen opleveren.

Hier volgen enkele veel voorkomende soorten beleggingsvormen:

 • Spaarrekeningen: Veilige belegging met bescheiden rendement. Het geld wordt belegd in activa met weinig risico, zoals staatsobligaties.
 • Obligaties: Dit is een veilige belegging met een redelijk rendement. Staatsobligaties behoren tot de veiligste beleggingen die er zijn.
 • Indexfondsen: Belegging met matig risico en rendement. Het geld wordt belegd in een mix van activa, waaronder aandelen, obligaties en contanten.
 • Exchange Traded Funds (ETF): Belegging met matig risico en rendement. Het geld wordt belegd in een mix van activa, waaronder aandelen, obligaties en contanten.

Bekijk meer beleggingsvormen

Tip 3: Maak tijd voor een goede vergelijking

Wanneer u op zoek bent naar een veilige belegging, is het belangrijk dat u uw huiswerk doet en verschillende opties vergelijkt. Hier zijn enkele dingen waarmee u rekening moet houden wanneer u verschillende beleggingsmogelijkheden vergelijkt:

 • Rendementen: Veilige beleggingen hebben meestal een lager rendement dan risicovolle beleggingen. Wanneer u verschillende opties vergelijkt, moet u zeker kijken naar het rendement op jaarbasis in de loop van de tijd. Zo krijgt u een beter idee van hoe elke belegging op de lange termijn heeft gepresteerd.
 • Risico: Veilige beleggingen hebben meestal minder risico dan volatiele aandelen of andere risicovolle beleggingen. Alle beleggingen houden echter een zeker risico in, dus zorg ervoor dat u de risico’s begrijpt voordat u iets doet.
 • Minimum belegging: Veilige beleggingen hebben gewoonlijk een minimumbeleggingsbedrag, dus vergelijk zeker de minima voordat u beslist.
 • Kosten: Veilige beleggingen kunnen kosten met zich meebrengen, vergelijk de kosten voordat u een definitieve beslissing neemt.

Tip 4: Pas op met rendementen uit het verleden

Het feit dat een belegging het in het verleden goed gedaan heeft, betekent niet dat zij het ook in de toekomst goed zal doen. Veilige beleggingen hebben meestal een bescheidener rendement, dus kijkt u naar de geschiedenis op lange termijn voordat u een beslissing neemt.

Een goede manier om verschillende beleggingen te vergelijken is te kijken naar hun Sharpe ratio. De Sharpe ratio meet het voor risico gecorrigeerde rendement van een belegging. Een hogere Sharpe ratio betekent dat een belegging meer rendement heeft opgeleverd voor dezelfde hoeveelheid risico.

Als u op zoek bent naar veilige beleggingen, zult u opties met hoge Sharpe ratio’s willen vinden. Dit geeft u een goed idee van hoe goed de belegging in het verleden heeft gepresteerd en hoe ze waarschijnlijk zal presteren.

Tip 5: Controleer de broker waarbij u wilt beleggen

Wanneer u op zoek bent naar een veilige belegging, is het belangrijk dat u zeker weet dat u met een gerenommeerde broker te maken hebt. Veilige beleggingen worden gewoonlijk door overheidsinstanties gereglementeerd, dus zorg ervoor dat u de partij waarmee u belegt goed nagaat voordat u iets doet.

Hier zijn enkele dingen waar u op moet letten wanneer u een beleggingsmaatschappij uitcheckt:

 • Staan ze geregistreerd bij de AFM of een andere regelgevende instantie?
 • Hebben ze een goede reputatie?
 • Hoelang zijn ze actief?
 • Hebben ze ervaring met het beheren van geld?
 • Hebben ze ervaring met het soort belegging waarin u geïnteresseerd bent?

Als u uw huiswerk gedaan hebt en u zich op uw gemak voelt bij een broker, kunt u verder gaan met uw investering.

8.8
Veilige beleggingen: 10 tips voor veilig beleggen

eToro – CFD- & aandelenbroker #1 voor beginners

eToro komt als beste broker voor beginnende beleggers uit onze test.
$100.000 virtueel Bezoeken eToro review

68% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Tip 6: Beheers uw emoties en gebruik uw verstand

Wanneer u belegt, is het belangrijk dat u uw emoties onder controle houdt en beslissingen neemt met uw hoofd, niet met uw hart. Veilige beleggingen hebben meestal een bescheidener rendement, dus het is belangrijk geduld te hebben en niet mee te gaan in de hype van risicovolle beleggingen.

Wanneer de markten het goed doen, kan het verleidelijk zijn om meer geld te beleggen dan u oorspronkelijk gepland had. Maar dat is vaak het moment waarop het mis kan gaan, want de markten kunnen een wending naar beneden nemen. Het is dus belangrijk om gedisciplineerd te blijven en alleen het bedrag te beleggen dat u gerust kunt verliezen.

Het kan nuttig zijn enkele basisregels voor uzelf vast te stellen voordat u begint te beleggen. U kunt bijvoorbeeld besluiten dat u alleen een bepaald percentage van uw portefeuille in veilige beleggingen zult beleggen. Dit zal u helpen gedisciplineerd te blijven en geen impulsieve beslissingen te nemen.

Als u deze tips opvolgt, moet u veilige beleggingen kunnen vinden die aan uw wensen voldoen. Bij veilig beleggen gaat het erom dat u uw huiswerk doet.

Tip 7: Gespreid beleggen

U kunt uw beleggingsrisico verminderen door uw beleggingen over verschillende activaklassen te spreiden. Dit staat bekend als diversificatie.

Door uw portefeuille te spreiden beschermt u zich tegen de ups en downs van de markt. Wanneer één activaklasse het moeilijk heeft, kan een andere het goed doen, dus door uw beleggingen te spreiden kunt u de hobbels afvlakken.

Er zijn een paar verschillende manieren waarop u uw portefeuille kunt diversifiëren:

 • Activaklasse: Beleg in een mix van activa, zoals aandelen, obligaties, en contanten.
 • Sector: Beleg niet alleen in één sector, maar spreid uw beleggingen over verschillende sectoren.
 • Geografie: Diversifieer zowel internationaal als nationaal.
 • Beleggingsstijl: Als u belegt in aandelen, kies dan niet slechts voor één stijl beleggen, zoals groei- of waarde aandelen.

Diversificatie is een essentieel onderdeel van het beheer van beleggingsrisico’s. Door uw beleggingen te spreiden, vermindert u het risico dat één belegging uw totale portefeuille naar beneden haalt.

Tip 8: Bekijk uw portefeuille regelmatig

Het is belangrijk dat u uw beleggingen controleert en ervoor zorgt dat ze nog steeds op het juiste spoor zitten om uw doelstellingen te bereiken. Dat betekent dat u uw portefeuille regelmatig moet herzien, wij raden aan om dit minstens één keer per jaar te doen.

Wanneer u uw portefeuille bekijkt, zijn er een paar dingen waar u naar moet kijken:

 • Asset-allocatie: Zorg ervoor dat uw asset-allocatie nog steeds in overeenstemming is met uw doelstellingen. Is dat niet het geval, maak dan de nodige aanpassingen.
 • Prestaties: Ga na hoe elke belegging heeft gepresteerd en identificeer eventuele minder goede prestaties. Misschien kunt u die beleggingen verkopen en de opbrengst herbeleggen in andere mogelijkheden.
 • Veranderingen in de omstandigheden: Is er iets veranderd sinds u uw portefeuille voor het laatst hebt herzien? Dit kunnen veranderingen in uw financiële situatie of doelstellingen zijn, of veranderingen op de markten.

Door uw portefeuille regelmatig te herzien, kunt u ervoor zorgen dat hij nog steeds op de goede weg is om uw doelstellingen te bereiken. Zo kunt u onaangename verrassingen in de toekomst vermijden.

Tip 9: Stop-loss orders gebruiken

Een stop-loss order is een order om een belegging te verkopen wanneer deze een bepaalde prijs bereikt. Dit kan u helpen uw verliezen te beperken als de markten zich tegen u keren.

Bijvoorbeeld, stel dat u aandelen in bedrijf XYZ koopt tegen €100 per aandeel. U zou een stop-loss order op €90 kunnen plaatsen, wat zou betekenen dat als de aandelen tot €90 dalen, zij automatisch verkocht worden. Zo zou uw verlies op de belegging beperkt blijven tot 10%.

Stop-loss orders zijn niet gegarandeerd, en er bestaat een risico dat de aandelen tegen een lagere prijs verkocht worden dan u gehoopt had. Maar zij kunnen een nuttig instrument zijn om risico’s te beheren.

Tip 10: Heb een plan voor de verkoop

Wanneer moet u een belegging verkopen? Dat is een moeilijke vraag, en er is geen gemakkelijk antwoord. Het is belangrijk dat u een plan hebt om te verkopen voordat u een belegging koopt. Op die manier weet u wanneer u moet verkopen als de markten zich tegen u keren.

Er zijn een paar verschillende benaderingen die u kunt volgen:

 • Verkopen wanneer uw belegging haar richtprijs bereikt: Dit kan de prijs zijn waartegen u de belegging oorspronkelijk gekocht heeft, of een hogere prijs die u als doel gesteld heeft.
 • Verkopen wanneer de markt omslaat: U zou kunnen kiezen om te verkopen wanneer de algemene markttrend naar beneden omslaat.
 • Verkopen wanneer uw persoonlijke omstandigheden veranderen: Als uw persoonlijke omstandigheden veranderen, bijvoorbeeld als u toegang nodig heeft tot contanten, zou u ervoor kunnen kiezen om sommige of al uw beleggingen te verkopen.

Welke aanpak u ook kiest, het is belangrijk dat u een plan heeft voor de verkoop voordat u een belegging koopt. Op die manier weet u wat u moet doen als de markten zich tegen u keren.

Alternatieven om conservatief te beleggen zonder risico

De bovenstaande tips moeten u helpen veilig te beleggen en verliezen op de beurs te voorkomen. Vergeet niet dat beleggen een investering op lange termijn is; verwacht niet dat u snel winst maakt. Richt u in plaats daarvan op het opbouwen van een gediversifieerde portefeuille die de ups en downs van de markten in de loop van de tijd kan doorstaan. Veilig beleggen vergt geduld en discipline, maar het kan een lonende ervaring zijn.

Er zijn andere manieren om te beleggen zonder het hoge risico van de beurs te lopen. U zou bijvoorbeeld in obligaties kunnen beleggen, die over het algemeen als een veilige belegging worden beschouwd. Of u kunt investeren in vastgoed, dat zowel inkomsten kan opleveren als de mogelijkheid van kapitaalwinst.

Welke benadering u ook kiest, vergeet niet dat er niet zoiets bestaat als een volledig veilige belegging. Alle beleggingen houden een zeker risico in, en u moet alleen geld beleggen dat u kunt verliezen. Maar door de bovenstaande tips te volgen, kunt u uw risico’s tot een minimum beperken en uzelf een betere kans geven om uw financiële doelstellingen te bereiken.

Heeft u meer tips nodig om te beginnen met beleggen? Bekijk dan onze handige gids beleggen voor beginners.

8.8
Veilige beleggingen: 10 tips voor veilig beleggen

eToro – CFD- & aandelenbroker #1 voor beginners

eToro komt als beste broker voor beginnende beleggers uit onze test.
$100.000 virtueel Bezoeken eToro review

68% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Tim Meijer

Reviews

© 2022 – Hulpmetbeleggen.nl

 

Risico waarschuwingCookiesPrivacybeleidDisclaimer

 

 

Tussen 56% en 89% van de retailbeleggers verliest geld met de handel in CFD’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s werken en of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Hulp met beleggen
Logo