Disclaimer

Aansprakelijkheid Hulpmetbeleggen.nl

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die Hulpmetbeleggen.nl gebruiken. Door gebruik te maken van de Hulpmetbeleggen.nl website gaat de consument akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen. Hulpmetbeleggen.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om regelmatig de voorwaarden te lezen. De onderstaande overeenkomst bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid.

Online aankopen via Hulpmetbeleggen.nl

Hulpmetbeleggen.nl verkoopt zelf géén producten, de organisatie dienst als bemiddelaar tussen koper en de online dienst (broker) m.b.v. hyperlinks, waarmee gebruikers toegang krijgen tot de voorgestelde aanbiedingen. De link zal de bezoeker doorverwijzen naar de pagina van de online dienst. Hulpmetbeleggen.nl heeft geen controle over de werking van die site of de inhoud die door de online dienst wordt gepubliceerd.

Wanneer een consument heeft besloten om tot een online aankoop over te gaan, bestelt de consument deze direct bij de betreffende website. Hulpmetbeleggen.nl is daarom niet aansprakelijk voor enige schade die is toegebracht aan de door de gebruiker bestelde diensten.

Websites van derden

Op Hulpmetbeleggen.nl staan links opgenomen naar diverse websites. Hulpmetbeleggen.nl is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de inhoud van deze websites. Hulpmetbeleggen.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de website die u bezoekt. Wanneer een consument vragen heeft over een website of product kan deze contact opnemen met het desbetreffende bedrijf. Door gebruik te maken van de websites van derden, zijn de algemene voorwaarden van de betreffende website van toepassing.

Foutieve informatie

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Hulpmetbeleggen.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Hulpmetbeleggen.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Hulpmetbeleggen.nl toont diensten en producten van verschillende websites. Wanneer er veranderingen plaatsvinden bij de websites, zoals product- of prijswijzigingen, kan het voorkomen dat deze wijzigingen pas enige tijd later verwerkt worden op Hulpmetbeleggen.nl. Hulpmetbeleggen.nl houdt de wijzigingen van de websites zo goed mogelijk bij. Hulpmetbeleggen.nl is echter niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen die de webshops hebben aangebracht.

Conflicten

Hulpmetbeleggen.nl zal zo goed als in het vermogen ligt, trachten om eventuele problemen die voortkomen uit de dienstverlening op te lossen.

Registratie

Om alle informatie te raadplegen op Hulpmetbeleggen.nl hoeft u geen account aan te maken. Elke gebruiker krijgt gratis toegang tot alle functionaliteiten van de site. Dit gebeurt bovendien op een anonieme manier. Alle privégegevens die worden doorgegeven op de site, worden behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid.

Reviews

© 2022 – Hulpmetbeleggen.nl

 

Risico waarschuwingCookiesPrivacybeleidDisclaimer

 

 

Tussen 56% en 89% van de retailbeleggers verliest geld met de handel in CFD’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD’s werken en of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Hulp met beleggen
Logo